Search
-A +A
 
www.pp-visa.com

หน้าหลัก

 ENGLISH LANGUAGE

ติดต่อเรา
 
 

วีซ่าเชงเก้น  (วีซ่ายุโรป)

  -  วีซ่าสวีเดน                              - วีซ่าไอซ์แลนด์
  -  วีซ่านอร์เวย์                             - วีซ่าเยอรมัน
  -  วีซ่าเดนมาร์ก                           - วีซ่าฟินแลนด์
  -  วีซ่าเบลเยี่ยม                           - วีซ่าฝรั่งเศส
  -  วีซ่าสวิสเซอร์แลนด์                   - วีซ่าสเปน
  -  วีซ่าอิตาลี                               -  วีซ่าอังกฤษ
 

 

 

 

วีซ่าไปยุโรป ( วีซ่าเชงเก้น )
PP Visa Co., Ltd. (บริษัท พีพี วีซ่า จำกัด)


        เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน มีนาคม 2552 โดยมีท่านอดีตเจ้าหน้าที่สถานทูตจากสถานเอกอัคราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของสถานทูตที่มีความชำนาญในการยื่นเรื่องขอวีซ่าเชงเก้นและสามารถให้คำปรึกษาอย่างถูกต้อง ตรงตามกฎเกณฑ์ที่ทางสถานทูตต่างๆในยุโรปตั้งเอาไว้ จากวันนั้นจวบจนวันนี้ บริษัทฯเราได้เปิดบริการให้คำปรึกษาเรื่องวีซ่าเชงเก้นอย่างมืออาชีพมาร่วมระยะเวลายาวนานเกือบ 6ปีแล้ว และบริษัทฯเราได้ดำเนินการเรื่องการขอวีซ่า ให้กับลูกค้าทุกคนของบริษัทฯเราผ่าน และสามารถเดินทางไปยังประเทศต่างๆทั่วยุโรปเป็นจำนวนหลายแสนคน เพื่อไปท่องเที่ยวและพบปะกับคู่รัก หรือญาติพี่น้องในประเทศ สวีเดน เดนมาร์ค นอร์เวย์ ฟินแลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ สเปน อิตาลี อังกฤษ ไอซ์แลนด์ และอีกหลายประเทศในทวีปยุโรป (กลุ่มประเทศเชงเก้น ) ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ในบริการที่มีคุณภาพและความสามารถของบริษัทฯเรา
 
บริษัท พีพี วีซ่ามีชื่อเสียงที่โด่งดังในการดำเนินเรื่องขอวีซ่า รวมไปถึงการแก้วีซ่าเชงเกนสำหรับท่านที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูตในยุโรป ( เช่น สถานทูตสวีเดน สถานทูตเดนมาร์ค สถานทูตนอร์เวย์ สถานทูตฟินแลนด์ สถานทูตเบลเยี่ยม สถานทูตเยอรมัน สถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ สถานทูตสเปน สถานทูตอิตาลี สถานทูตอังกฤษ สถานทูตไอซ์แลนด์ และอีกหลายสถานทูตในทวีปยุโรปให้กับลูกค้าของบริษัทฯเรา จึงทำให้วีซ่าเชงเกนของลูกค้าบริษัทฯเราผ่านถึง 99.99% และบริษัทฯเราจะรักษาชื่อเสียงและสถิตินี้ต่อไปเรื่อยๆ เพราะมันคือจุดมุ่งหมายของบริษัทฯเราที่จะทำให้ท่านและคู่รักของท่าน รวมถึงญาติพี่น้องของท่านได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตามความประสงค์ในทวีป ยุโรป
ตลอดระยะเวลาที่เราได้ก่อตั้งบริษัทฯขึ้นมา สิ่งที่ทำให้บริษัทเราฯประสบความสำเร็จได้จนถึงวันนี้ในการดำเนินเรื่อง วีซ่าเชงเก้น (วีซ่าสวีเดน, วีซ่าเดนมาร์ก, วีซ่านอร์เวย์, วีซ่าฟินแลนด์, วีซ่าเบลเยี่ยม, วีซ่าเยอรมัน วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ วีซ่าสเปน วีซ่าอิตาลี วีซ่าอังกฤษ วีซ่าไอซ์แลนด์ ฯลฯ ) ให้ผ่านเป็นจำนวนมากกับลูกค้าของบริษัทฯเราทุกคน เนื่องมาจากบริษัทฯเรามี เจ้าหน้าที่ที่ให้คำปรึกษา กับลูกค้าทุกคนของบริษัทเรา ซึ่งท่านเป็นถึงอดีต
เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ และ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย ซึ่งให้เกียรติมาเป็นที่ปรึกษาประจำอยู่ที่บริษัทเรา และท่านอดีตเจ้าหน้าที่สถานทูตไม่เพียงแต่คอยดูแลตรวจตราและแนะนำเกี่ยวกับเอกสารต่างๆในการขอวีซ่าเชงเก้นเท่านั้น แต่ท่านยังมีความชำนาญในการแก้ไขวีซ่าในกรณีที่ลูกค้าได้เคยถูกปฏิเสธวีซ่าจากทุกสถานทูตในกลุ่มเชงเก้นให้มีโอกาสผ่านได้ถึง 99.99% เช่นกัน รวมถึงแนะนำเกี่ยวกับเรื่องสัมภาษณ์ให้กับลูกค้าของบริษัทเรา ก่อนที่จะไปยื่นและสัมภาษณ์จริงกับทาง สถานทูตต่างๆในยุโรป  ซึ่งจะทำให้ลูกค้าทุกคนของบริษัทเราสามารถตอบทุกคำถามในบทสัมภาษณ์ได้อย่างคล่องเคล่วและแม่นยำในวันที่ต้องเจอกับการสัมภาษณ์จริงกับทางสถานทูต
 


 

 

SERVICES
      ด้วยเหตุผลที่ว่าบริษัทเรามีถึงท่านอดีต เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ และ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของ สถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทยให้เกียรติมาให้คำปรึกษากับลูกค้าของบริษัท พีพี วีซ่า จำกัดของเราอย่างใกล้ชิดทุกคน ท่านจึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราทุกคนจะได้รับคำปรึกษาที่ดี เปรียบเสมือนคำปรึกษาอย่างดีที่ได้จากสถานทูตโดยตรง ทำให้เรื่องขอการยื่นวีซ่าในเคสของท่านเป็นไปได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ท่านเป็นลูกค้าของบริษัทเรา


 สิ่งที่เรามอบให้กับลูกค้าของบริษัทเราในการดำเนินการขอวีซ่าเชงเก้น (วีซ่ายุโรป) คือ  
 

-   ท่านอดีตเจ้าหน้าที่สถานทูตของบริษัทเราจะ ประเมินและ วิเคราะห์จุดเด่นของลูกค้าแต่ละคน และดึงมันออกมาเพื่อให้ทางสถานทูตเชงเก้นทราบและเข้าถึงข้อดีนั้นๆว่าลูกค้ามีคุณสมบัติที่ดีพอในการที่จะได้รับการอนุมัติวีซ่าเชงเก้นของประเทศนั้น   และไม่ว่าลูกค้าจะทำอาชีพอะไรหรือแม้กระทั่งอาชีพบาร์เกิร์ล บริษัทเราก็สามารถที่จะดึงจุดเด่นในตัวลูกค้าออกมาได้ไม่ยากเลย
-  ท่านอดีตเจ้าหน้าที่สถานทูตของบริษัทเราจะคอยช่วย ดูแล และตรวจเช็คเอกสารต่างๆของลูกค้าในทุกรายละเอียด เพื่อป้องกันการผิดพลาดอันก่อให้เกิดการถูกปฏิเสธวีซ่าได้ ลูกค้าจะมีเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่จะนำไปยื่นกับสถานทูต 
-   ท่านอดีตเจ้าหน้าที่สถานทูตของบริษัทเราจะตระเตรียมความพร้อมของลูกค้าใน การตอบคำถามสัมภาษณ์ก่อนที่ลูกค้าจะไปสัมภาษณ์จริงกับทางสถานทูตนั้นๆ ซึ่งเป็นคำถามเฉพาะของแต่ละบุคคล และมีเพียงท่านอดีตเจ้าหน้าที่สถานทูตของบริษัทเราเท่านั้นในประเทศไทยทั้งประเทศ ที่จะสามารถแนะนำลูกค้าได้ในเรื่องการตอบคำถามสัมภาษณ์วีซ่าเชงเก้น (วีซ่ายุโรป) ได้จริง
-   ขั้นตอนทั้งหมดนี้จะถูกดำเนินการ และดูแลอย่างใกล้ชิดโดย ท่านอดีตเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ และ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของสถานทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย ดังนั้น วีซ่าของลูกค้าเราจึงมีโอกาสผ่านถึง 99.99%

-   บริษัท พีพี วีซ่า จำกัดของเรานั้นได้ให้คำ ปรึกษาฟรี  และที่สำคัญหลังจากที่ลูกค้าได้รับคำปรึกษาจากบริษัทเราแล้ว บริษัทของเรายังจะเป็นตัวแทนในการติดต่อกับทางคนการันตีของลูกค้าทุกคนโดยตรงอีกด้วย เพื่อคอยแจ้งถึงขั้นตอนการเตรียมการ รวมถึงเอกสารที่จำเป็นต้องจัดส่งมาให้ลูกค้าที่ประเทศไทย ลูกค้าของเราจึงไม่ต้องลำบากและยุ่งยากในการแจ้งเอกสารเป็นภาษาอังกฤษให้กับคนการันตีด้วยตนเอง 

 

 


- - - - -     สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกค้าของบริษัทเรามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในสายตาของสถานทูตยุโรป  และโอกาสในการอนุมัติวีซ่าเชงเกนก็จะสูงขึ้น    จนโอกาสในการถูกปฏิเสธวีซ่าของลูกค้าเราแทบจะเหลือ 0%    - - - - - 


 

 

 

-   บริษัท พีพี วีซ่า จำกัด ยังมี บริการไปส่ง ท่านยัง ณ สถานทูตต่างๆในวันสัมภาษณ์     พนักงานมืออาชีพของบริษัทเราจะพาท่านไปยัง ณ สถานทูต และคอยดูแลท่านถึงด้านในสถานทูต และแม้กระทั่งถึงภายในห้องสัมภาษณ์ของสถานทูตยุโรป ( เช่น สถานทูตสวีเดน สถานทูตเดนมาร์ค สถานทูตนอร์เวย์ สถานทูตฟินแลนด์ สถานทูตเบลเยี่ยม สถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตสเปน สถานทูตอิตาลี สถานทูตอังกฤษ )

-  
พนักงานมืออาชีพของบริษัทเราจะคอยดูแลท่านทุกขั้นตอนเวลาที่ท่านต้องไปสัมภาษณ์ที่สถานทูตของยุโรปเพื่อคอยดูแลและช่วยเหลือท่านในทุกๆด้านในขณะที่ท่านอยู่ในสถานทูต   นั่นหมายความว่า ขั้นตอนในการยื่นวีซ่าเชงเก้นของท่านจะไม่มีวันผิดพลาดอย่างแน่นอน เพราะท่านจะมีพนักงานมืออาชีพของบริษัทเราคอยดูแลช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแด่ท่านในทุกขั้นตอนที่ท่านอยู่ ณ สถานทูต 

-  
นอกเหนือจากนั้น การที่ท่านมีพนักงานมืออาชีพของบริษัทเรานำพาท่านไปถึง ณ ยังสถานทูตเชงเกน  ท่านจะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่คอยดักผู้มาขอวีซ่าเชงเกนและคอยแอบอ้างว่าตนคือแผนกๆหนึ่งของสถานทูตนั้นๆ  ซึ่งจะคอยลวงให้ท่านต้องจ่ายเงินในสิ่งที่ท่านไม่จำเป็น
และบริษัทเรายังจะมี บริการรับวีซ่า ในวันที่สถานทูตของเชงเก้นนัดท่านฟังผลวีซ่ายุโรปอีกด้วย  ท่านจึงไม่จำเป็นต้องเสียเวลาหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นในการเดินทางมาสู่ใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร  เพราะบริษัท พีพี วีซ่าของเราจะมีพนักงานไปรับวีซ่าเชงเกนให้ท่าน   


 

 

หมายเหตุ  


  -  เนื่องจากในแต่ละปี ได้มีชาวไทยได้ทำเรื่องเสียๆหายๆกับหลายๆประเทศในยุโรป อาทิเช่น การขอวีซ่าเพื่อเยี่ยมญาติกับทางสถานทูตสวีเดน แต่ที่จริงแล้วไปทำงานเก็บผลไม้ทางตอนเหนือของประเทศสวีเดน  หรือการขอวีซ่าท่องเที่ยวจากสถานทูตยุโรปอื่นๆ  แต่ลักลอบไปทำงานค้าบริการที่ประเทศเยอรมันตามที่เป็นข่าว  เหตุผลต่างๆเหล่านี้ทำให้การขอวีซ่าเชงเก้นไปยุโรปยากลำบากมากขึ้นในแต่ละปี และโอกาสในการถูกปฏิเสธวีซ่าก็เพิ่มขึ้นทุกปีด้วยเช่นกัน เพราะสถานทูตเองก็จะเข้มงวดการอนุมัติวีซ่ายุโรปของคนไทยมากขึ้นด้วย  ฉะนั้น การได้การอนุมัติวีซ่าเชงเก้นจากสถานทูตในกลุ่มเชงเก้น ถึงเป็นเรื่องยากมากสำหรับคนไทย   แต่ถ้าคุณไม่อยากพลาดโอกาสที่จะได้รับวีซ่า หรือไม่อยากที่จะโดนปฏิเสธวีซ่าเชงเก้น เพียงเพราะคุณเตรียมเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูถต้องตรงตามที่ทางสถานทูตยุโรปกำหนดไว้   ท่านเพียงแค่มาปรึกษากับบริษัทเรา เพราะบริษัทเรากล้าการันตีวีซ่า 99.99% 

 


   -  การขอวีซ่าเชงเกนของแต่ละประเทศในยุโรปมีขั้นตอนที่แตกต่างกัน  เอกสารที่ต้องจัดเตรียมและบทสัมภาษณ์ที่แต่ละสถานทูตของยุโรปจะสัมภาษณ์ถามท่านก็จะแตกต่างเช่นกันด้วย   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะและคุณสมบัติของแต่ละท่านซึ่งแตกต่างกันตามแต่ละบุคคล   ฉะนั้น การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นจึงแตกต่างกันไปด้วย

 
  - 
มาให้บริษัทเราได้ช่วยเหลือท่าน  และให้ท่านอดีต เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ และเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของ สถานทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย  ซึ่งท่านให้เกียรติช่วยให้คำปรึกษาในการขอวีซ่ายุโรป  ดูแลเรื่องเอกสาร และแนะนำเรื่องการสัมภาษณ์กับลูกค้าของบริษัทเราโดยใกล้ชิดทุกคน  โอกาสผ่านของท่านจะมีสูงขึ้นมาก  เฉียกเช่นลูกค้าของบริษัทเราอีกหลายหมื่นท่านที่วีซ่าไปยุโรปผ่านแล้ว  และขณะนี้ได้อยู่กับคู่รักและครอบครัวที่ประเทศต่างๆในยุโรป 


 

    -  ท่านสามารถติดต่อเราได้โดยการ คลิ๊กที่นี่


   -  หรือท่านสามารถเลือกประเทศที่ท่านต้องการทำวีซ่าได้โดย คลิ๊กที่ธงชาติด้านล่าง 

 

 
วีซ่าสวีเดน (คลิ๊ก)
วีซ่านอร์เวย์ (คลิ๊ก)
วีซ่าเดนมาร์ก (คลิ๊ก)
วีซ่าเบลเยี่ยม (คลิ๊ก)
วีซ่าฝรั่งเศส (คลิ้ก)

หน้าหลัก

|
 ENGLISH LANGUAGE
|

ติดต่อเรา

   Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic   ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท พีพี วีซ่า จำกัด PP Visa Co., Ltd.
2, ห้อง26, ชั้น2, อาคาร เพลินจิตเซ็นเตอร์ ถ. สุขุมวิท ซ.2, แขวง-เขต คลองเตย, กรุงเทพฯ
2, Suit 26, 2nd Fl., Ploenchit Center Bldg., Sukhumvit Soi 2 Rd., Klongtoey, Bangkok
Tel : 08-5934-4377 และ 08-6304-0728 Fax: 02-656-7442
Email : info@pp-visa.com